Přihláška /  Žádost o přijetí do ZO OSD Motol

 

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Zaměstnavatel:

Způsob placení čl.příspěvku:

*měsíční srážka u zaměstnavatele

*složenkou či převodem

   Máte-li zájem o zasílání SMSinfozpráv zadejte číslo:

  Žádost o utajené členství   *ANO- *NE               (* - nehodící se škrtněte)
   Poznámka: 
   Členský příspěvek se odvíjí od toho, zda je člen finančně aktivní (zaměstnanec , OSVČ)-
   tito členové platí 1% z čistého, pokud jim sráží příspěvek mzdová účtárna či pokud doloží svůj   
   příjem, nebo 154,-Kč paušálně bez dokladování.
   A nebo pokud je člen v důchodu, dlouhodobě marod (nad 3 měsíce), nezaměstnaný, na mateřské
   dovolené či pokud jde o učně či studujícího- platí udržovací příspěvek 20,-Kč měsíčně.
    Nárok na udržovací příspěvek je třeba doložit - např.potvrzením z úřadu práce či neschopenkou
    atp.
     Číslo účtu naší organizace je: 195756229  kód banky 0300. 
     Do zprávy pro příjemce udejte své jméno. Specifický symbol je datum Vašeho narození.
 

     V Praze dne:  …………………….                                      Podpis:    …………………….